KURS KART ANIELSKICH

W programie pierwszego dnia:
1. Kim jest anioł?
2. Sposoby kontaktowania się z aniołami.
3. Czym jest świadoma modlitwa?
4. Hierarchia anielska i zadania poszczególnych chórów anielskich.
5. Podstawy kabalistyki: Drzewo Życia, wszystkie sefiroty oraz archanioły Drze­wa Życia.

W programie drugiego dnia:
1. Medytacja: "Spotkanie ze swoim aniołem stróżem".
2. Medytacja: "Podróż po Sefirotach".
3. Ćwiczenia z kartami anielskimi.

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w za­ję­ciach praktycznych. Uczestnicy kursu mogą używać własnych talii kart anie­lskich. Kurs kończy się świadectwem ukończenia.


KURS PODSTAW MAGII

W programie kursu:
1. Najważniejsze pojęcia dotyczące magii.
2. Reguły magiczne.
3. Atrybuty maga.
4. Narzędzia maga.
5. Moce żywiołów.
6. Opisy czakr.
7. Symbole i działanie kolorów.
8. Schemat rytuałów i wzór ich tworzenia.

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w za­ję­ciach praktycznych. Kurs kończy się świadectwem ukończenia.


INDYWIDUALNE LEKCJE TAROTA

Termin: uzgadniany indywidualnie.
Godziny: uzgadniane indywidualnie.
Koszt: 50 zł/godzina.