Tarot


Tarot - karty owiane tajemnicą. Gloryfikowane i demonizowane. Krąży o nich wiele mitów i półprawd. Dla mnie Tarot jest "zwierciadłem pytań" zmu­sza­ją­cym do myślenia i stanowienia o sobie. Przede wszystkim używam go do swego rozwoju. Wtedy to on zadaje pytania. Najprostsze i często z tego powodu najtrudniejsze. We wróżbiarstwie jest jednym z nieocenionych na­rzę­dzi, ponieważ nie tylko pokazuje przyszłość, ale też często co ją kształ­tu­je. Dlatego los odczytany przy pomocy tarota, często można zmienić. Prze­po­wie­dnie z tych kart traktuję, jako mapę po ścieżkach życia. Pewne rzeczy są stałe, ale od nas zależy, w jaki sposób je przemierzymy. Tarot pokazuje, że stwierdzenia "wszystko jest zapisane w gwiazdach" i "każdy jest ko­wa­lem swego losu", nie wykluczają się, a wręcz uzupełniają. Tarot jest moją pa­sją i sposobem na życie.
W pracy posługuję się głównie jedną z czterech talii:

TAROT OSHO ZEN - najczęściej po niego sięgam, ponieważ pokazuje on przyszłość, jako konsekwencje przeszłości i teraźniejszości. Jest bardzo in­tu­i­cy­jny i podkreśla wartość i ważność człowieka. Prawda i świadomość w nim są słowami kluczowymi, ale przy tym wszystkim pokazuje on je ła­go­dnie, radząc bez oceniania. Ne definiuje on sytuacji w kategorii dobra i zła, lecz podkreśla jej prawidłowość lub nieprawidłowość. W odbiorze jest pię­kny, plastyczny i przyjazny.

TAROT DEVA - niezwykły, składający się z 93 kart. Dodany jest kolor, mó­wią­cy o duszy człowieka, o jego podświadomości i nadświadomości. Uży­wam go rzadko, w zasadzie tylko do rozkładu Drzewa Życia, w którym mó­wię o człowieku: jego blokadach, możliwościach, postrzeganiu, mą­dro­ści, miłości, woli itd. Gdy standardowe rozkłady mówią, co się działo, dzieje i dziać będzie w życiu człowieka, ten układ odpowiada na pytania- dlaczego tak się dzieje i jaki mamy na to wpływ? Polecam dla ludzi, którzy nie znaleźli je­szcze własnej drogi, lub potrzebują wsparcia gdyż znaleźli się na tzw. "za­krę­cie życiowym".

TAROT SNÓW - piękny, kolorowy, mistyczny i wiele mówiący. Jednak, w od­róż­nie­niu od Tarota Osho skupia się on na przyszłości, przestrzeni i pra­gnie­niach, a nie na tym jak może człowiek zmienić siebie i swój los.

TAROT SULIGI - surowy w swym wyrazie, bezwzględny w prze­ka­zy­wa­niu wieści. Doskonały, gdy stoimy przed decyzjami mogącymi zmienić na­sze życie. Niezastąpiony, gdy mamy stawić czoło własnym lękom. Najlepszy do odarcia ze złudnych nadziei i pokazania prawdy. Pokazuje drogi wyjścia, ale pod warunkiem, że człowiek ma odwagę zmienić się.