Wróżby


Istnieje wiele metod przepowiadania przyszłości. Najbardziej znanym są wró­żby przy pomocy kart klasycznych. Najczęściej osoby przepowiadające przy­szłość używają tali od dziewiątek do asów. Ja, natomiast, oprócz Ta­ro­ta używam następujących narzędzi:

RUNY - moja druga pasja. Jest to staroskandynawski alfabet używany w ry­tu­a­łach magicznych i wróżbach. Według podań skandynawskich runy po­da­ro­wał ludziom bóg Odyn. Staronordyckie słowo run oznacza sekret, ta­je­mni­cę. Bardzo dobrze przedstawiają obecną sytuację i pokazują najlepszy spo­sób jej rozwiązania. Nadają się również do tworzenia talizmanów i amu­le­tów. W swojej pracy preferuję runy wyryte na kamieniach lub drewnie.


KARTY LENORMAND - Marie Anne Lenormand była XIX-wieczną wró­żbi­tką, oraz osobistą doradczynią Marii Antoniny i Bonapartego. Stworzyła trzy talie kart: Złote dziedzictwo, Karty cygańskie i Karty Lenormand. W swo­jej pracy najchętniej posługuje się jej Złotym dziedzictwem. Jest to talia, która wymaga znajomości symboliki kwiatów, kart klasycznych, mitologii i pod­staw alchemii, oraz gematrii. Jest doskonała, ponieważ pozwala często określić czas, w którym dane wydarzenie ma się zdarzyć. Jednakże należy pamiętać, że jak w każdych kartach klasycznych, przedstawiana jest po pro­stu sytuacja, a nie drogi wyjścia. Jednakże pokazuje przyszłość w sposób pro­sty, jasny i dokładny.


KARTY SYREN - są to przepiękne karty klasyczne uzupełniane obra­za­mi syren. Chętnie z nich korzystam, gdy osoba której wróżę, ma do roz­wią­za­nia problem natury emocjonalnej. Są także nieocenione, gdy osoba oba­wia się przepowiadania przyszłości. Piękne i delikatne rysunki są bardzo uspo­ka­ja­ją­ce i przyjazne.